Oferta Nieruchomości

1. Biurowiec w Warszawie

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą biurowca w Warszawie ustytuowanego w doskonałej lokalizacji.

Budynek został niedawno zakończony i jest gotowy do użytku. Jest doskonale dostosowany do pomieszczenia do 100 osób, a garaż może pomieścić około 10 pojazdów. Całkowita powierzchnia budynku wynosi około 1500 m2, z czego 977 m2 stanowi powierzchnia biurowa, rozłożona na trzech jednakowych kondygnacjach.

Budynek jest w pełni podłączony do mediów, a ogrzewanie realizowane jest za pomocą 4 pomp ciepła. Wyposażony jest w wentylację mechaniczną, windę oraz okablowanie eternetowe.

Przewidziany stan wykończenia to stan developerski. Budynek posiada 3 kondygnacje na powierzchni ziemi oraz jedną podziemną. W zapleczu znajdują się zaprojektowane 12 łazienek, jednak wykończono tylko 6 z nich, aby powiększyć powierzchnię biurową, zgodnie z przepisami.

Budynek jest dostępny do sprzedaży

Rozważamy również wynajem, głównie dla całego obiektu (powierzchnia użytkowa 1300m2) lub znaczącej większości (budynek został zaprojektowany w taki sposób, że można wydzielić 6 niezależnych biur, każde z kontrolą dostępu lub każde piętro niezależnie).

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz umówienia się na prezentację obiektu.

2. Teren logistyczny przy lotnisku Chopina w Warszawie

Zapraszamy do zapoznania się z atrakcyjną ofertą sprzedaży trzech nieruchomości gruntowych  (o łącznej powierzchni 16,27 ha) położonych w Warszawie, w rejonie międzynarodowego lotniska im. Frederyka Chopina w Warszawie nieopodal południowej obwodnicy miasta. 

Teren, na którym zlokalizowane są działki oznaczony jest jako PU.12, co zgodnie z miejscowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oznacza tereny rozwoju funkcji produkcyjnej i/lub usługowej, z następującymi wytycznymi:
  1.  Priorytet dla lokalizowania funkcji produkcyjnych i usługowych, magazynowo-składowych, baz i składów, a także parków technologicznych oraz centrów kongresowo-wystawienniczych 
  2. Dopuszcza się lokalizowanie: - funkcji mieszkaniowej z zaleceniem by udział tej funkcji kształtował się na poziomie do 20% powierzchni zabudowy -realizację obiektów handlowych prowadzących sprzedaż hurtową oraz półhurtową, w tym wyposażenia dla firm oraz sprzedaż detaliczną towarów wyspecjalizowanych, wielkogabarytowych wymagających dużych powierzchni magazynowania i specjalnego transportu.

Warto zaznaczyć, że wymienione nieruchomości nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, co daje swobodę w wykorzystaniu ich potencjału.

Dla obszaru ustalono:

  • minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 60%
  • intensywność zabudowy średnio 1,5
  • wysokość zabudowy średnio 12 m.npt